Sector

Z - Meerdere sectoren


Gerelateerd nieuws

Tevredenheid hbo-studenten onverminderd hoog

Actualiteit

Voor het zevende opeenvolgende jaar is de tevredenheid van studenten over hun studie in het hoger beroepsonderwijs gestegen. Ruim driekwart van de voltijdstudenten (75,2%) geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de studie op de hogeschool. In de voorgaande jaren lag dat percentage op 66,6% (2012), 67,3% (2013), 69% (2014) en 72,4% (2015) en 74,9% (2016). Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 die vandaag is verschenen. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is mooi dat de resultaten van de NSE van de afgelopen 6 jaar een continue verbetering laten zien. En er zijn een aantal onderdelen die ondanks een verbeterde score nog steeds een punt van kritiek zijn. Dat houdt de hogescholen scherp in de continue aandacht voor het verder verhogen van de kwaliteit.’

Lees meer

Inspectie: ”Studententevredenheid blijft toenemen, studiesucces nog steeds een punt van zorg”

Actualiteit

De studenttevredenheid in het hbo blijft toenemen, niet-westerse mbo-gediplomeerden gaan vaker naar het hbo, studiesucces blijft een punt van zorg, de instroom is weer in beweging maar die van de pabo’s blijft een punt van aandacht en de kans op een baan is niet voor iedereen gelijk. Deze constateringen over het hoger onderwijs uit het nieuwe jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het onderwijs’, dat vandaag is gepubliceerd, worden herkend door de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Vereniging Hogescholen steunt oproep Europese universiteiten om autonomie universiteiten niet aan te tasten

Actualiteit

De European University Association (EUA) heeft op 3 april overheden opgeroepen om de autonomie van universiteiten niet aan te tasten. Een recent voorbeeld hiervan is het voorstel van de Hongaarse overheid om nationale wetgeving aan te passen, gericht op één specifieke hoger onderwijs instelling, de Centrale Europese Universiteit in Budapast, die ook lid van de EUA is. Dit wetsvoorstel in de huidige vorm zou de positie van deze universiteit in gevaar brengen. De Vereniging Hogescholen steunt de oproep van de EUA en onderstreept het belang van autonome universiteiten voor de samenleving.

Lees meer