Sector

Z - Meerdere sectoren

De zeven hbo-sectoren zijn:


Gerelateerd nieuws

Benoeming leden Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Actualiteit

Nienke Meijer (Fontys hogescholen) en Jos Benschop (ASML) worden beiden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming. De heer Benschop is per 1 januari 2018  toegetreden tot de adviesraad, mevrouw Meijer treedt per 1 mei 2018 toe. Beiden zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Lees meer

Herhaald beroep verzachten of schrappen doelmatigheidskorting

Actualiteit

"De Stichting van het Onderwijs is er niet op voorhand van overtuigd dat de doelmatigheidsbesparingen het primaire proces van de scholen en onderwijsinstellingen niet zullen raken. In een sector waarin we te maken hebben met uitdagingen zoals het oplossen van de lerarentekorten, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en het bevorderen van gelijke kansen is elke investering hard nodig", dat schrijft de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer waarin zij er opnieuw op aandringt om de voorgenomen doelmatigheidskorting uit het regeerakkoord voor het onderwijs - oplopend tot 183 miljoen - te verzachten of helemaal te schrappen.

Lees meer

NVAO: Positieve kwaliteitsontwikkeling hoger onderwijs zet door

Actualiteit

Vorig jaar was de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland opnieuw op orde, zo blijkt uit het jaarbericht 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor Nederland. De laatste drie jaar ligt het aantal positieve besluiten in het hoger beroepsonderwijs rond de 96 procent. In het wetenschappelijk onderwijs is dat de laatste twee jaar het geval.

Lees meer