Over de Vereniging

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 37 hogescholen. Samen met onze leden beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. De hogescholen tellen samen 450.000 studenten en 55.000 medewerkers, en verzorgen 194 bachelor-, 71 master- en 73 Ad-opleidingen, verspreid over de zeven hbo-sectoren.

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter.

Strategieproject #hbo2025
Van 4 tot 6 juni 2014 kwamen zo'n tachtig bestuurders uit het hbo op de #hbo2025-conferentie bijeen om zich te verdiepen in de toekomst van het hbo. Deze conferentie vond plaats onder voorzitterschap van Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. De deelnemers werden geïnspireerd door sprekers uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven. De conferentie maakte deel uit van een reeks bijeenkomsten in het kader van het strategietraject #hbo2025. Resultaat is de nieuwe strategische agenda voor het hbo: ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’.