Kennisbank / Feiten en Cijfers

Aanmeldingen

Voor alle hogescholen geldt dat studenten zich in 2017 voor 1 mei moeten aanmelden. Voor opleidingen met een numerus fixus geldt dat studenten zich in 2017 voor 15 januari moesten aanmelden. Studenten kunnen zich ook na 1 mei nog aanmelden. Hogescholen hebben dan echter het recht om studenten te weigeren. 

Het aantal verzoeken tot inschrijving op dit moment zegt echter niet alles over het daadwerkelijke aantal inschrijvingen per officiele sluitingsdatum van 1 oktober 2017. Dat komt doordat pas na deze datum alle verzoeken beoordeeld zijn door DUO (en hogescholen) op zaken als: voldoet de student aan de toelatingseisen, is aan betalingsvoorwaarden voldaan enz. Bovendien schrijven studenten zich ook vaak in voor meerdere studies en/of trekken zij zich op het laatst voor een aantal terug, besluiten toch te gaan werken enzovoorts. Daar tegenover komen er bijvoorbeeld weer aanmeldingen bij van onder andere studenten uit het buitenland.

Hogescholen hebben bovendien nog tot 1 december de tijd om wijzigingen door te voeren. Het definitieve aantal instromers wordt dan ook pas in januari 2018 bekendgemaakt. De Vereniging Hogescholen kan dan (interpretaties van) instroomcijfers geven die betekenisvol zijn.

Toelichting overzichten vooraanmeldcijfers
De Vereniging Hogescholen telt alle verzoeken tot inschrijving mee die niet zijn ingetrokken of geannuleerd. Ook de verzoeken voor opleidingen met loting en/of selectie, waarbij een deel van de aanmelders niet daadwerkelijk aan de opleiding kan starten, worden geteld. Daaronder vallen ook uitgelote studenten die nog bezwaar kunnen maken of op een wachtlijst staan.


Gerelateerde artikelen