Vereniging Hogescholen
thema afbeelding Vereniging Hogescholen
Home

CV voorzitter mr. Th. C. de Graaf (Thom)

Thomas Carolus de Graaf werd op 11 juni 1957 geboren te Amsterdam. Hij doorliep het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (eindexamen gymnasium B) en studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit, waar hij in 1981 het doctoraal (staatsrecht, gemeenterecht en parlementaire geschiedenis) behaalde. Hij werkte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als assistent en onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en als docent staatsrecht. Tevens was hij plaatsvervangend griffier bij de Raad van Beroep en het Ambtenarengerecht te Arnhem.

Van 1985 tot 1994 werkte de heer De Graaf bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, onder meer als hoofd van de hoofdafdeling Veiligheidsbeleid en Juridische Zaken en als plv. Directeur Politie, tevens projectleider integraal veiligheidsbeleid. Hij was in die tijd onder meer lid van de Landelijke Coördinatiecommissie Milieuhandhaving, voorzitter van de landelijke projectgroep voetbalvandalisme en lid van de Veiligheidscommissie van de KNVB.

Thom de Graaf was van 1990 tot 1994 lid van de gemeenteraad van Leiden. In 1994 werd hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer, waarin hij in 1998, 2002 en 2003 werd herkozen. Hij was onder meer vice-voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden Politie (1994 -1996), lid van het Presidium van de Tweede Kamer (1994-1997), fractievoorzitter van D66 (1997 – 2003) en (vice-)voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (2002 - 2003). In deze periode was hij ook onder meer voorzitter van de Raad van Advies van het Sieboldhuis te Leiden en bestuurslid van de Stichting Parlementaire Geschiedenis.

Van 2003 tot 2005 was Thom de Graaf Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, tevens vice-ministerpresident. Tot zijn portefeuille behoorden onder andere constitutionele zaken en grondrechten, grotestedenbeleid, vernieuwing binnenlands bestuur, Nederlandse Antillen en Aruba, informatie- en innovatiebeleid openbare sector, het programma Andere Overheid en identificatie- en reisdocumenten.

In 2005 was De Graaf onder meer bestuurlijk adviseur van het Kenniscentrum Grote Steden voor de oprichting van het Netherlands Institute for City Innovation NICIS en voorzitter van de Visitatiecommissie Inrichting Landelijk Gebied. Ook was hij lid van de adviescommissie Draagvlak en Evaluatie Ontwikkelingssamenwerking en lid van de werkgroep Burger en Europa van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. In 2006 was hij als strategisch adviseur verbonden aan de adviesgroep overheid van PriceWaterhouseCoopers.
Van 8 januari 2007 tot 1 februari 2012 was Thom de Graaf burgemeester van Nijmegen.

Sinds 1 februari 2012 is Thom de Graaf voorzitter van de HBO-raad.

Thom de Graaf is lid van D66.
 

Nevenfuncties

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal;
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Consumentenbond;
 • Voorzitter Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;
 • Voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis;
 • Voorzitter Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar;
 • Voorzitter jury Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek;
 • Lid Raad van Toezicht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).


Vroegere nevenfuncties

 • Voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad (2007-2011);
 • Lid dagelijks bestuur Korpsbeheerdersberaad (2007-2011);
 • Voorzitter Nationale Hoorstichting (2005-2008);
 • Voorzitter Netherlands Institute of Government (Nederlands Onderzoekschool voor Bestuurskunde / NOB) (2005-2008);
 • Voorzitter commissie Overlast Oud & Nieuw (2008);
 • Lid Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid (2006-2007);
 • Voorzitter van het bestuur Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn-Waal (2007-2010);
 • Voorzitter Stuurgroep Bovenregionale Politiesamenwerking (2007-2009);
 • Voorzitter commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (2009-2011);
 • Korpsbeheerder van de Politieregio Gelderland-Zuid (2007-2012);
 • Voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (2007–2012);
 • Voorzitter van het bestuur Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn-Waal (2007–2010) daarna vice-voorzitter (2010-2012).

 

 

Hier hoort een knop te staan waarmee u deze pagina kunt delen via social media. U ziet deze knop niet omdat u heeft aangegeven geen cookies te accepteren.
Klik hier om uw cookie instellingen te wijzigen.