Commissies

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast is er de Permanente commissie Goed bestuur.
 

Auditcommissie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. mr. H. van Oorschot CvB-voorzitter NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Lid   dhr. mr. L.K. Geluk CvB-voorzitter De Haagse Hogeschool
Secretaris   mevr. drs. C. Hageman   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. dr. H.J. van Wijnen CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede
Leden   mevr. O. Kramers manager HRM Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
    mevr. A.M. Mur CvB-lid Hogeschool Leiden
    dhr. M. Nollen CvB-lid Hogeschool Inholland
    mevr. mr. H.G.M. van Oldeniel CvB-lid Saxion
    dhr. drs. J.D. Schaap MPM CvB-voorzitter Gereformeerde Hogeschool
    dhr. P.M.H.J. Stallenberg directeur Zuyd Hogeschool
    dhr. J.H.J.M. van de Vijver CvB-voorzitter Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Secretaris   dhr. mr. J.M. Bakker   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Bekostiging

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. prof. mr. H.M. de Jong CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam
Leden   mevr. drs. L. Chermin CvB-lid HAS Hogeschool
    dhr. drs. J. van Iersel CvB-lid NHL Hogeschool
    dhr. ir. N. van Os CvB-lid NHTV
    dhr. J. van de Vijver CvB-voorzitter Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
    mevr. T. Zweed CvB-lid Hogeschool Utrecht
Secretaris   dhr. drs. C. Geldof beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie ICT

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter        
Leden   dhr. ir. A.P. de Buck CvB-voorzitter HZ University of Applied Sciences
    mevr. drs. I.T.J. Grimm CvB-lid Windesheim
    mevr. drs. A.C. Keizer-Mastenbroek CvB-lid Hogeschool Van Hall Larenstein
    mevr. dr. M.S. Menéndez CvB-lid De Haagse Hogeschool
    mevr. A.M. Mur CvB-lid Hogeschool Leiden
    dhr. J. Nederlof RC CvB-lid Fontys Hogescholen
    dhr. dr. M.J.W.T. Nollen CvB-lid Hogeschool Inholland
    mevr. mr. H.G.M. van Oldeniel CvB-lid Saxion
    drs. P.I.W. Oudenaarden CvB-lid Christelijke Hogeschool Ede
    dhr. drs. R.J.G.M. Verbruggen CvB-voorzitter Hogeschool de Kempel
    dhr. dr. P. van der Wijk CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    mevrouw T.  Zweed CvB-lid Hogeschool Utrecht
Secretaris   dhr. drs. A. Jonkman beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Internationalisering

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. drs. J.W. Boomkamp CvB-voorzitter Saxion
Leden   mevr. drs. D.T.M.  Majoor CvB-lid HKU
    mevr. dr. M.S. Menéndez CvB-lid Haagse Hogeschool
    dhr. D. Pouwels CvB-voorzitter HAS Hogeschool
    mevr. M. Schoenmakers CvB-voorzitter Hogeschool der Kunsten Den Haag
    dhr. dr. L. Verbrugh CvB-voorzitter Zuyd Hogeschool
    dhr. L.J.M. Verhofstad CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. drs. K.W. van der Hoek CvB-lid NHL Stenden Hogeschool
Secretaris   dhr. drs. E.C. de Groot beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderwijs

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. drs. P.L.A. Rüpp CvB-voorzitter Avans Hogeschool
Leden   dhr. J. Bogerd MBA CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
    dhr. ir. A.P. de Buck CvB-voorzitter HZ University of Applied Sciences
    dhr. drs. H. de Deugd CvB-lid Hogeschool Inholland
    dhr. drs. H.N. Hagoort CvB-voorzitter Windesheim
    mevr. drs. D.H. van Kammen CvB-lid Thomas Moore Hogeschool
    mevr. B. Kievits CvB-lid Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen
    dhr. drs. R.J.M. Verhoffstad CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
Secretaris   dhr. drs. A. Jonkman beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderzoek

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. mr. Th.C. de Graaf voorzitter Vereniging Hogescholen
Leden   mevr. M. Brussaard FRSA CvB-voorzitter ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. dr. ir. A.A.J.M. Franken MBA CvB-lid Hogeschool Utrecht
    dhr. prof. mr. H.M. de Jong CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam
    dhr. J. Houterman CvB-lid, vice-voorzitter CvB Aeres Groep
    mevr. dr. C.H.E. Kwakman CvB-lid Zuyd Hogeschool
    mevr. dr. A. Sanderman CvB-lid Hogeschool Rotterdam
    dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdams Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. dr. D.C. Zijderveld MPA CvB-lid Avans Hogeschool
    dr. D. Andriessen lector Hogeschool Utrecht
    dhr. dr. ir. J. Boomgaard lector Gerrit Rietveld Academie
    dr. H. Rosendal lector Hogeschool Rotterdam
    dhr. dr. V.J.M. Smit lector De Haagse Hogeschool
Secretaris   dhr. dr. F.M. van der Zwan beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Permanente commissie Goed bestuur

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. mr. Th.C. de Graaf voorzitter Vereniging Hogescholen
Leden   dhr. J. Bogerd MBA CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
    dhr. J. J. van Dijk voorzitter Raad van Toezicht Vilentum Hogeschool (Aeres groep)
    dhr. drs. P.J.E. den Oudsten voorzitter Raad van Toezicht Windesheim 
Secretaris   dhr. drs. D.J. Cornelissen   Vereniging Hogescholen