Vereniging Hogescholen
sa_01.jpg

Het hbo kent naast de wettelijke regelingen op het gebied van de sociale zekerheid die gelden voor alle werknemers in Nederland, zoals de Werkloosheidswet, (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aanvullende regelingen.

BWRHBO, ZAHBO en aanvullende regeling arbeidsongeschiktheid
Zo is er de bovenwettelijke werkloosheidsregeling hbo (BWRHBO) die een aanvulling op de WW geeft, zowel in hoogte als in duur, en de Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling hbo (ZAHBO) als aanvulling op de ZW. Met betrekking tot arbeidsongeschiktheid is er een aanvullende regeling die voor de gehele sector overheid en onderwijs geldt en die als uitgangspunt heeft dat meer werken vanuit een arbeidsongeschiktheidsituatie meer moet lonen.

Werkloosheidsregelingen
Afhankelijk van het tijdstip van aanvang van de werkloosheid geldt voor (ex-) werknemers in het hbo de werkloosheidsregeling hbo (ontslagen voor 1 januari 2001) en de bovenwettelijke regeling werkloosheidsregeling hbo (ontslagen na 1 januari 2001). De WIA is van toepassing op werknemers die ziek zijn geworden na 1 januari 2004.