Bijeenkomst

Verkiezingsdebat binding internationaal talent

Uaseuropa

Hoe trekken we de beste studenten, docenten en wetenschappers aan? EP-Nuffic, VSNU, Vereniging Hogescholen, LSVb en ISO organiseren een debat met politici over het aantrekken en binden van internationaal talent. In de internationale battle for talent kondigt zich voorzichtig een verschuiving aan. In Washington is het credo tegenwoordig America First, en vanuit Londen zit de Brexit eraan te komen.

Beleid
Gaat Nederland tegen de stroom in? Het aantal internationale studenten, promovendi en onderzoekers in Nederland, groeit gestaag door. Ruim 1 op de 5 masterstudenten is uit het buitenland afkomstig, net als bijna de helft van alle promovendi. Zij dragen bij aan een ambitieus (studie)klimaat en komen vaak terecht in technische R&D-functies. Daarmee zijn ze belangrijk voor innovatie, kennis en de Nederlandse staatskas. Toch stellen analisten vast dat ons overheidsbeleid met betrekking tot werving en binding van internationaal talent beter kan.

Deelnemers
Tegen deze achtergrond debatteren onder meer Pieter Duisenberg (VVD), Amma Asante (PvdA), Sebastiaan den Bak (CDA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) over de vraag of we tot een ambitieus plan moeten komen. Wat betekent internationalisering voor Nederlandse studenten? Moet het aantal internationale studenten verdrievoudigd worden? Hoe belangrijk is dat voor onze arbeidsmarkt en economie? En is dat goed of slecht voor de kwaliteit van het onderwijs?

Programma
15.30 - 16.00 uur: inloop
16.00 - 17.30 uur: debat
17.30 - 18.30 uur: borrel

Aanmelden
Meld u aan om het debat bij te wonen.

Contact
Voor vragen:
Ali Yazgili
Public Affairs Advisor EP-Nuffic
06 42 65 24 12

Pers:
Anne Lutgerink
Woordvoerder EP-Nuffic
06 29 16 18 93