Bijeenkomst

Jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

085 009 jaarcongres web tekst 03 02

Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen wordt in 2017 georganiseerd op donderdag 6 april in De Rijtuigenloods in Amersfoort.
De titel van het congres is 'De o van hbo. Leren door ontwikkelen'. 

Direct aanmelden

Opzet jaarcongres
De opzet van het jaarcongres blijft grotendeels gelijk aan die van voorgaande jaren, dat wil zeggen dat er aan het begin en het eind een plenair deel met sprekers zal zijn, met daartussen een drietal workshoprondes, de kern van ons congres. Deze workshops kunnen de vorm hebben van een (interactieve) workshop of een hoorcollege, al naar gelang het onderwerp. 

10.00 uur     Welkom door dagvoorzitter Roderik van Grieken, Nederlands Debat Instituut
10.05 uur   Interactieve bijdrage met Youngworks en Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen
11.00 uur    Koffie/thee/informatiemarkt
11.30 uur   Workshopronde 1
12.30 uur     Lunch/informatiemarkt
13.15 uur   Workshopronde 2
14.15 uur   Koffie/thee/informatiemarkt
14.45 uur   Workshopronde 3
15.45 uur   Koffie/thee/fris/informatiemarkt
16.00 uur   Interview met Jet Bussemaker, minister van OCW (demissionair), aansluitend "De Speld LIVE: een speciale nieuwsshow van De Speld"
16.45 uur   Borrel 

De dag staat deze keer helemaal in het teken van ‘onderwijs’. We richten ons op alle medewerkers van hogescholen: bestuurders, docenten, lectoren, middenmanagers, beleidsadviseurs, faculteitsdirecteuren, coördinatoren, studenten, kortom: op iedereen die binnen (en ook buiten) de hogescholen bij het hoger beroepsonderwijs betrokken is.

De dag is georganiseerd rond de volgende thema's: 

  1. Werken aan kwaliteit 
  2. Doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit 
  3. Hoger onderwijs tussen bestendiging en innovatie 
  4. De ideale docent, wie is dat?
  5. Wat mogen we eigenlijk vragen en verwachten van de student?

Daarnaast zal in een drietal samenhangende bijeenkomsten worden ingegaan op de opbrengsten van het project 'Vreemde ogen dwingen' tot nu toe. Ondermeer de stand van zaken rond BKE/SKE en het Protocol voor de beoordeling van eindwerkstukken komen daarbij aan de orde.

Meer informatie over het congres en een toelichting op de verschillende subthema's vindt u in dit document.  

Kosten
De deelnemerskosten bedragen € 195,- bij aanmelding vóór 17 maart 2017 (inclusief koffie/thee/lunch/borrel). Daarna zijn de kosten € 225,-.  Studenten die meewerken aan een workshop of die zich aanmelden op uitnodiging van studentenbonden zijn gratis.

Interviews
In aanloop naar dit jaarcongres publiceert de Vereniging Hogescholen regelmatig artikelen over workshops en workshopvoorstellen.

#hbocongres
Kijk regelmatig op deze pagina voor de laatste informatie over het congres, het programma, de sprekers, en de diverse subthema's, en volg het jaarcongres via twitter, #hbocongres.  

Sponsoren

Sponsoring
Sponsors kunnen door middel van een stand op de informatiemarkt hun producten en/of diensten onder de aandacht van de bezoekers brengen. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op met het congresbureau via e-mail voor informatie over de mogelijkheden. Heeft u zelf een suggestie voor een sponsoritem, dan kunt u dat doorgeven. U zult dan zo spoedig mogelijk horen of dit voorstel gehonoreerd kan worden. 

Congresnieuwsbrief
In aanloop naar dit jaarcongres brengt de Vereniging Hogescholen de congresnieuwsbrief uit. Abonneer