Bijeenkomst

#HBOdiscours - De leraar als rolmodel

Hbodiscours5oktober2016

Juf Samira inspireerde haar leerling Tanja met ouders uit Iran, om later ook juf te worden. En de leerlingen van meester Eric zijn zo blij met hem want: “van de meester mogen we veel rennen”, “praten we over voetbal want dat vindt hij ook leuk” en “maken we meer grappen”. Docenten hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen in hun klas. En hoewel elke docent weer anders is, is het leerzaam voor leerlingen en studenten als leraren een afspiegeling vormen van de diversiteit in onze samenleving.

Maar de realiteit is anders. Het beroep van leraar en de lerarenopleiding staan volop in de belangstelling. In Nederland hebben we met name juffen voor de klas. En veel autochtone meisjes op de pabo. Waardoor komt dat gebrek aan diversiteit? Heeft dat te maken met het imago van het beroep, het salaris, het gebrek aan mannen in de sector? Hoe maken we het beroep aantrekkelijker en hoe gaan we om met het lerarentekort? We gaan hierover in debat op de internationale Dag van de Leraar.

We nodigen u uit om in debat te gaan met o.a.: Ron Bormans (voorzitter CvB, Hogeschool Rotterdam), Joost Kieft (directeur opleidingen Katholieke Pabo Zwolle), Henno Oldenbeuving (adviseur & trainer bij BEET), Astrid Venes (directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie). 

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het debat, meld u aan door een mail te sturen naar communicatie@vereniginghogescholen.nl.

#HBOdiscours
Tijdens een #HBOdiscours gaat de Vereniging Hogescholen met studenten, docenten, beleidsmakers, politici en andere betrokkenen uit het onderwijs in debat over (actuele) ontwikkelingen in het hoger onderwijs om zo standpunten uit te wisselen, opinies te verkennen en ideeën te ontwikkelen. Gastheer is Thom de Graaf. Alle #HBOdiscoursen vinden plaats tussen 16.30 en 18.00 uur.