Bijeenkomst

Debatcafé Hoger Onderwijs - Kwaliteit in eigen hand

Lijsttrekkers debat de student kiestrichard mulder fotografie 2017 02 13028 02

In het hoger onderwijs en in de politiek is veel discussie over onderwijskwaliteit en prestatiebekostiging. ISO, LSVb, de Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben een gemeenschappelijke agenda uitgebracht met concrete ambities voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hogescholen, universiteiten en studenten willen zelf vormgeven aan goed, professioneel  en intensief onderwijs – ook als een nieuwe regeerperiode aanbreekt.
 
Daarom grijpen de Vereniging Hogescholen en de VSNU nu de kans om alle relevante partijen bij elkaar te roepen voor een debat op woensdag 10 mei in Den Haag: hoe willen we de kwaliteit verder verbeteren, en wat helpt daarbij (niet)? Het verschijnen van het rapport van de commissie-Van de Donk over het experiment met prestatiebekostiging en de kabinetsformatie geven extra urgentie aan deze bijeenkomst. We delen graag met u ervaringen uit de praktijk, bekijken de politieke kant van de zaak kritisch en formuleren gezamenlijk ambities en oplossingen voor de toekomst.
 
Programma

Datum: woensdag 10 mei 2017
Locatie: Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag
 

16.30 uur

 

Inloop gasten

17:00 uur

 

Welkom

17.10 uur 

 

Introductie debatleider

17.12 – 17.20

 

Inleiding op thema door Cees Veerman

 

 


Discussie o.b.v. stellingen

17.20 – 17.40 

 

Ronde 1 Vertrouwen of controle? De ideologie en politiek achter kwaliteitsverbetering

17.40 – 18.00

 

Ronde 2 Ingrediënten voor een nieuw model – de praktische ervaringen en opbouwende voorstellen

18.00 – 18.10  

 

Reflectie

18.15 – 19.00

 

Napraten en borrel