Actualiteiten

Universiteiten, hogescholen en studenten willen meer docent per student

Docentperstudent vierkant

Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt door de invoering van het Studievoorschot. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteerden deze gezamenlijke agenda zojuist aan minister Bussemaker op de Haagse Hogeschool, in het bijzijn van docenten en studenten.

Lees het artikel

Bezuinigingen nog niet van tafel

Diverse partijen hebben gewezen op de forse bezuinigingen die in de onderwijsbegroting voor 2017 en verder is opgenomen. Weliswaar spreekt het kabinet over extra middelen, maar ons beeld is een andere. Ondanks de Kamerbrede steun voor de motie-Pechtold – die het kabinet oproept om de bijstellingen op de OCW-begroting niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen – zijn de lumpsum- en subsidietaakstelling van 250 miljoen euro en een nog in te vullen ramingsbijstelling van 150 miljoen euro daarmee niet van tafel. Net als de Stichting van het Onderwijs benadrukt de Vereniging Hogescholen dat er structurele dekking gevonden moet worden buiten de onderwijsbegroting.

Lees het artikel

Kabinet vergeet te investeren in hoger onderwijs

‘Het gaat beter in Nederland, er wordt extra geld uitgegeven maar het hoger onderwijs wordt vergeten en moet zelfs miljoenen inleveren. De wereld op zijn kop!’ Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, reageert verbaasd op de vandaag gepresenteerde begroting 2017 van het ministerie van OCW. Hogescholen begrijpen niet dat dit kabinet niet versneld investeert in de kennissamenleving nu het beter gaat in Nederland. Investeren in hoger beroepsonderwijs betaalt zich dubbel en dwars terug.

Lees het artikel