Actualiteiten

Universiteiten, hogescholen en studenten willen meer docent per student

Docentperstudent vierkant

Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt door de invoering van het Studievoorschot. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteerden deze gezamenlijke agenda zojuist aan minister Bussemaker op de Haagse Hogeschool, in het bijzijn van docenten en studenten.

Lees het artikel

Opleidingsaanbod hoger onderwijs toekomstbestendiger

Bestaande opleidingen in het hoger onderwijs moeten ook in de toekomst regelmatig worden getoetst op hun arbeidsmarktaansluiting, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. De Vereniging Hogescholen, VSNU, ISO en LSVb hebben daarom afgesproken om de resultaten van de HBO-Monitor en de Nationale Alumni Enquête periodiek binnen de instellingen te bespreken. Dit om te kijken of en waar knelpunten zijn ontstaan. Tevens wordt in een tweejaarlijks bestuurlijk overleg tussen de vier organisaties en de minister besproken of er in specifieke onderwijssectoren aanvullende maatregelen nodig zijn om het arbeidsmarktperspectief te verbeteren. De minister heeft het voorstel van de beide koepels en de studentbonden omarmd, en verwerkt in een brief aan de Tweede Kamer die vandaag is verstuurd.

Lees het artikel

Nieuwe besturen studentenbonden ISO en LSVb van start

Bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn vandaag nieuwe besturen van start gegaan voor het collegejaar 2016-2017. Elk studiejaar wisselen de twee grootste landelijke studentenbonden van bestuur. Zij vertegenwoordigen de belangen van studenten en bespreken het hoger onderwijsbeleid met onder andere docenten, bestuurders, politici en de minister. De Vereniging Hogescholen wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en hoopt de goede samenwerking voort te zetten.

Lees het artikel

Succes nieuwe bestuursleden ISO en LSVb!

Bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn het afgelopen weekend nieuwe besturen van start gegaan. Elk studiejaar wisselen de twee grootste landelijke studentenbonden van bestuur. Zij vertegenwoordigen de belangen van studenten en bespreken het hoger onderwijsbeleid met onder andere docenten, bestuurders, politici en de minister. De Vereniging Hogescholen wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en hoopt de goede samenwerking voort te zetten.

Lees het artikel

Drie hbo-nominaties verkiezing Docent van het Jaar

Drie hbo-docenten zijn genomineerd voor de eerste verkiezing ‘Docent van het Jaar 2015’. Dat heeft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bekend gemaakt. Het ISO is de initiator van deze nieuwe verkiezing. Naast de drie hbo-docenten zijn twee universitaire docenten genomineerd. Minister Bussemaker van Onderwijs zal de winnaar tijdens een bijeenkomt op 17 januari aanstaande in Utrecht bekendmaken.

Lees het artikel

Balans tussen rendement en persoonlijke ontplooiing belangrijk

Er moet een nieuwe definitie van studiesucces worden geformuleerd. De focus moet daarbij liggen op de persoonlijke ontwikkeling van de student en de betrokkenheid bij zijn of haar studie. Nu nog staat 'studiesucces' te veel in het teken van studierendement, of te wel: zo snel mogelijk afstuderen. Dat staat in het  rapport 'Studiesucces, een nieuwe definitie' dat recent werd overhandigd aan de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf en de voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich. Volgens de afzenders van het rapport, Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is de notitie een aanklacht tegen het doorgeschoten rendementsdenken waarbij het enkel draait om het vergroten van het rendement in plaats van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees het artikel