Actualiteit

Jaarcongres Vereniging Hogescholen 6 april 2017

Workshop over flexibiliseren onderwijs

Flexscan def

Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie Rinnooy Kan in 2014. 'Als we zo doorgaan lukt het niet dat in 2020 de helft van de Nederlandse bevolking minimaal een hbo-niveau bereikt. Het is echter een hele klus om een passend aanbod te ontwikkelen voor volwassenen. Flexibilisering van het onderwijs is cruciaal," zegt consultant Tijs Pijls van CINOP.

Hij presenteert samen met Sara Struik en Elske Hissink, werkzaam bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de workshop 'Hoe flexibel ben jij? Over de Flexscan' tijdens het jaarcongres 'De o van hbo; leren door ontwikkelen', dat de Vereniging Hogescholen op 6 april organiseert in De Rijtuigenloods te Amersfoort. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), CINOP en Expertisecentrum handicap + studie hebben het afgelopen jaar de FlexScan DT ontwikkeld in het kader van de landelijke experimenten Leeruitkomsten

Flexscan
Met de Flexscan wordt de ervaren flexibiliteit van onder andere docenten, studenten en het werkveld gemeten op een achttal aspecten die relevant zijn binnen de experimenten. De Flexscan kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen en biedt heldere aanknopingspunten voor de dialoog met zowel studenten als het werkveld. De Flexscan geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is de ambitie van de instelling en de opleiding met betrekking tot flexibel onderwijs? Komt de door studenten en werkveld ervaren flexibiliteit overeen met deze ambitie? Wat zijn logische stappen om het onderwijs meer studeerbaar en flexibel te maken?

Over de workshop
Flexibilisering is ‘hot’. Maar wat zijn essentiële aspecten? Hoe meet u het en hoe voert u er een richtinggevend gesprek over? In deze workshop wordt u meegenomen in deze zoektocht en maakt u kennis met de FlexScan DT, hèt gevalideerde instrument dat de ist & soll met betrekking tot flexibiliteit in kaart brengt onder studenten, docenten en werkveld. De FlexScan biedt input voor het gesprek over flexibiliteit en ondersteunt bij beleidsvorming, accreditatie, professionalisering en kwaliteitszorg.

Aanmelden jaarcongres
U meldt zich hier aan voor het jaarcongres 'De o van hbo; leren door ontwikkelen' op donderdag 6 april 2017, van 10.00 - 17.00 uur, met borrel na. De deelnamekosten bedragen € 225,- (inclusief koffie/thee, lunch en borrel), bij aanmelding vóór 17 maart € 195,-. U bent deze kosten ook verschuldigd indien u een workshop of hoorcollege verzorgt. Na aanmelding verschijnt een bevestiging van uw inschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma van Veen, Congresbureau Vereniging Hogescholen, tel. (070) 312 21 66, e-mail.


Publicatie
Download de brochure 'FlexScan DT Handleiding'.

(Toelichting afbeelding: voorbeeldscore uit Flexscan, die inzoomt op de aspecten Informatievoorziening en voorlichting, Intake, Onderwijsleeromgeving, Begeleiding, Deskundigheid docenten, Toetsing en validering, Certificaten en diploma’s, Onderwijslogistiek. Bron)

Gerelateerd

Jaarcongres 2017 in beeld

Actualiteit

Afgelopen donderdag 6 april vond het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De titel van het congres: 'De o van hbo. Leren door ontwikkelen'. Het congres in vogelvlucht verbeeld.

Lees meer

Storify jaarcongres 2017

Actualiteit

700 deelnemers - 75 presentatoren - 5 thema's - 38 workshops - 5 hoorcolleges. Plus Youngworks en De Speld. De Storify over deze geslaagde dag.

Lees meer

Investeer duurzaam in het hbo!

Actualiteit

Dat is de oproep van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag bij de opening van het 13e hbo-jaarcongres aan de formateur van een nieuw kabinet. “Start een krachtige dialoog met hoger onderwijsinstellingen, studenten, het beroepenveld, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, over wat het hoger onderwijs in de toekomst wil”, aldus de Graaf, “want het hbo heeft laten zien dat we onze maatschappelijke opdracht goed kunnen vervullen, tot ieders tevredenheid, dus bouw voort op dat vertrouwen!”.

Lees meer

Meer differentiatie en flexibiliteit

Standpunt

Onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de individuele wensen van studenten, meer masters en honours trajecten en inspelen op veranderingen in de samenleving, vraagt van hogescholen dat ze flexibel zijn. Daarvoor willen hogescholen minder belemmeringen in wet- en regelgeving om te experimenteren, bv voor een pré-bachelor om de aansluiting te verbeteren van studenten van bepaalde mbo-opleidingen naar hbo-opleidingen die inhoudelijk niet aansluiten. Maar ook belemmeringen wegnemen in het huidige h.o.-stelsel om samenwerking tussen wo en hbo te stimuleren.

Lees meer