Actualiteit

Vragen stellen om studenten met autisme te helpen

Music signs 1 1185680   rechthoek

"Als je muziek speelt kan je de harten van mensen veel gemakkelijker stelen dan dat als je met hen probeert te communiceren. Muziek heeft bovendien een aantal wetmatigheden. Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk dat ik wilde weten hoe dat werkt", zegt Gerard van Wolferen, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, op 9 april jl. in het programma 'Jacobine op zondag' van de KRO-NCRV over autisme. Hij is sinds juni 2016 autisme-ambassadeur bij zijn hogeschool en heeft een aantal jaren geleden de diagnose autisme gekregen. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Problematiek herkennen
Van Wolferen is het aanspreekpunt voor collega's die te maken krijgen met autisme-gerelateerde problemen in het werk. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld problemen inzake communicatie, taakopvatting en verantwoordelijkheden. Op zijn initiatief is er vanuit het HKU Expertisecentrum Educatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor studiebegeleiders en docenten. Daarbij bleek dat velen de problematiek van studenten met autisme herkenden. Bovendien is er behoefte om studenten met autisme te kunnen begrijpen, te helpen en eventueel door te verwijzen naar hulpverlening buiten de school (zoals MEE en de Autisme Informatie Centra, IAC's, van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, NVA).

Vragen stellen
Collega's die vermoeden dat of zijzelf of collega's mogelijk aspecten hebben van autisme raadplegen Van Wolferen. Bij hem zoeken zij steun bij het omgaan hiermee. "Toen ik de diagnose autisme kreeg wist ik eindelijk hoe het zat. Ik heb er met mijn baas over gesproken en het College van Bestuur heeft gezegd: jij wordt autisme-ambassadeur. Het is geaccepteerd en er wordt met mij rekening gehouden. Sommige dingen kosten mij heel veel moeite terwijl dat bij anderen niet het geval is. Maar dan doen we het op een andere manier. Het hoeft niet veel geld te kosten om te luisteren naar mensen, zodat je weet wat zij nodig hebben en om te zien of je eraan kunt voldoen", vertelt Van Wolferen in het programma, "een student kan met vragen zitten die hij niet kan of durft te stellen. Als je er als docent daar eenmaal oog voor hebt kun je veel problemen gemakkelijk oplossen. Stel vragen!"

Ervaringen uitwisselen
Houdt u zich bij uw hogeschool ook bezig met autisme? Wilt u hierover ervaringen uitwisselen of meer informatie? Neem dan contact op met Gerard van Wolferen, e-mail.

Download

Zie ook deze website over autisme op het werk.

Gerelateerd

Verslag symposium 'Diversiteit doet ertoe'

Actualiteit

Op 4 oktober jl. organiseerde Vereniging Hogescholen het symposium 'Diversiteit doet ertoe'. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep daarbij op tot een diversiteitspact. Sprekers waren onder meer Jet de Ranitz (voorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland), Mary Tupan (directeur ECHO) en Youssef el Bouhassani (docent Aviation en Wiskunde & Statistiek; en docent van het jaar 2017, Hogeschool van Amsterdam).

Lees meer

Oproep tot diversiteitspact in het onderwijs

Actualiteit

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep vandaag bij het symposium ‘Diversiteit doet er toe’ op tot een diversiteitspact: “Het hbo wil, zoals dat ook is gebeurd met het techniekpact, oproepen tot het vormen van een diversiteitspact waarin we streven naar 50% vrouwen in alle hogere functies. En waarin we daarnaast streven naar een representativiteitseis voor Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond van 20% voor medewerkers in het hbo. Het zou mooi zijn als ook andere sectoren in het onderwijs dat voorbeeld volgen.”

Lees meer

Ruimte geven en verantwoordelijkheid nemen

Actualiteit

Vandaag sprak Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het studiejaar van de Politieacademie over het thema “ruimte geven, resultaat verwachten”. "Wie resultaten verwacht, moet niet opleggen maar stimuleren, faciliteren en vertrouwen schenken. Een les die iedere ouder leert maar in Den Haag vaak wordt vergeten", aldus de Graaf.

Lees meer