Actualiteit

Vragen stellen om studenten met autisme te helpen

Music signs 1 1185680   rechthoek

"Als je muziek speelt kan je de harten van mensen veel gemakkelijker stelen dan dat als je met hen probeert te communiceren. Muziek heeft bovendien een aantal wetmatigheden. Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk dat ik wilde weten hoe dat werkt", zegt Gerard van Wolferen, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, op 9 april jl. in het programma 'Jacobine op zondag' van de KRO-NCRV over autisme. Hij is sinds juni 2016 autisme-ambassadeur bij zijn hogeschool en heeft een aantal jaren geleden de diagnose autisme gekregen. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Problematiek herkennen
Van Wolferen is het aanspreekpunt voor collega's die te maken krijgen met autisme-gerelateerde problemen in het werk. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld problemen inzake communicatie, taakopvatting en verantwoordelijkheden. Op zijn initiatief is er vanuit het HKU Expertisecentrum Educatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor studiebegeleiders en docenten. Daarbij bleek dat velen de problematiek van studenten met autisme herkenden. Bovendien is er behoefte om studenten met autisme te kunnen begrijpen, te helpen en eventueel door te verwijzen naar hulpverlening buiten de school (zoals MEE en de Autisme Informatie Centra, IAC's, van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, NVA).

Vragen stellen
Collega's die vermoeden dat of zijzelf of collega's mogelijk aspecten hebben van autisme raadplegen Van Wolferen. Bij hem zoeken zij steun bij het omgaan hiermee. "Toen ik de diagnose autisme kreeg wist ik eindelijk hoe het zat. Ik heb er met mijn baas over gesproken en het College van Bestuur heeft gezegd: jij wordt autisme-ambassadeur. Het is geaccepteerd en er wordt met mij rekening gehouden. Sommige dingen kosten mij heel veel moeite terwijl dat bij anderen niet het geval is. Maar dan doen we het op een andere manier. Het hoeft niet veel geld te kosten om te luisteren naar mensen, zodat je weet wat zij nodig hebben en om te zien of je eraan kunt voldoen", vertelt Van Wolferen in het programma, "een student kan met vragen zitten die hij niet kan of durft te stellen. Als je er als docent daar eenmaal oog voor hebt kun je veel problemen gemakkelijk oplossen. Stel vragen!"

Ervaringen uitwisselen
Houdt u zich bij uw hogeschool ook bezig met autisme? Wilt u hierover ervaringen uitwisselen of meer informatie? Neem dan contact op met Gerard van Wolferen, e-mail.

Download

Zie ook deze website over autisme op het werk.

Gerelateerd

Diversiteit tot elke prijs?

Actualiteit Carola Hageman

In januari j.l. kondigde minister Jet Bussemaker aan dat ze vijf miljoen ging vrijmaken om 100 extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen op universiteiten. En dat was hard nodig volgens velen. 'Het gaat in Nederland domweg niet snel genoeg', zegt Bussemaker. Met de nieuwe maatregel krijgt elke faculteit in Nederland er komend jaar gemiddeld één vrouwelijke hoogleraar bij. Nu zijn er op 4.500 hoogleraren 750 vrouwen.’ De academische wereld juichte dit en masse toe. Alleen in de wandelgangen durft een enkeling lichte kritiek te uiten. Vrouwen zouden zelf kiezen voor parttime baantjes ook als ze geen kinderen hebben of al uit de kinderen zijn.

Lees meer

Doorstroomprogramma mbo-pabo gelanceerd bij Hogeschool Rotterdam

Actualiteit

Vandaag is door minister Jet Bussemaker van OCW het mbo-pabo doorstroomprogramma gelanceerd op een bijeenkomst bij de Hogeschool Rotterdam. Studenten en studiekiezers kunnen tijdens deze bijeenkomst voor het eerst kennismaken met de nieuwe doorstroomprogramma’s. Vanaf september 2017 kunnen mbo-studenten starten met dit aanvullende onderwijsprogramma. Zo kunnen zij hun kansen voor het succesvol doorlopen van de pabo vergroten.

Lees meer

Universiteiten, hogescholen en studenten willen meer docent per student

Actualiteit

Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt door de invoering van het Studievoorschot. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteerden deze gezamenlijke agenda zojuist aan minister Bussemaker op de Haagse Hogeschool, in het bijzijn van docenten en studenten.

Lees meer