Actualiteit

Vragen stellen om studenten met autisme te helpen

Music signs 1 1185680   rechthoek

"Als je muziek speelt kan je de harten van mensen veel gemakkelijker stelen dan dat als je met hen probeert te communiceren. Muziek heeft bovendien een aantal wetmatigheden. Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk dat ik wilde weten hoe dat werkt", zegt Gerard van Wolferen, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, op 9 april jl. in het programma 'Jacobine op zondag' van de KRO-NCRV over autisme. Hij is sinds juni 2016 autisme-ambassadeur bij zijn hogeschool en heeft een aantal jaren geleden de diagnose autisme gekregen. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Problematiek herkennen
Van Wolferen is het aanspreekpunt voor collega's die te maken krijgen met autisme-gerelateerde problemen in het werk. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld problemen inzake communicatie, taakopvatting en verantwoordelijkheden. Op zijn initiatief is er vanuit het HKU Expertisecentrum Educatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor studiebegeleiders en docenten. Daarbij bleek dat velen de problematiek van studenten met autisme herkenden. Bovendien is er behoefte om studenten met autisme te kunnen begrijpen, te helpen en eventueel door te verwijzen naar hulpverlening buiten de school (zoals MEE en de Autisme Informatie Centra, IAC's, van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, NVA).

Vragen stellen
Collega's die vermoeden dat of zijzelf of collega's mogelijk aspecten hebben van autisme raadplegen Van Wolferen. Bij hem zoeken zij steun bij het omgaan hiermee. "Toen ik de diagnose autisme kreeg wist ik eindelijk hoe het zat. Ik heb er met mijn baas over gesproken en het College van Bestuur heeft gezegd: jij wordt autisme-ambassadeur. Het is geaccepteerd en er wordt met mij rekening gehouden. Sommige dingen kosten mij heel veel moeite terwijl dat bij anderen niet het geval is. Maar dan doen we het op een andere manier. Het hoeft niet veel geld te kosten om te luisteren naar mensen, zodat je weet wat zij nodig hebben en om te zien of je eraan kunt voldoen", vertelt Van Wolferen in het programma, "een student kan met vragen zitten die hij niet kan of durft te stellen. Als je er als docent daar eenmaal oog voor hebt kun je veel problemen gemakkelijk oplossen. Stel vragen!"

Ervaringen uitwisselen
Houdt u zich bij uw hogeschool ook bezig met autisme? Wilt u hierover ervaringen uitwisselen of meer informatie? Neem dan contact op met Gerard van Wolferen, e-mail.

Download

Zie ook deze website over autisme op het werk.

Gerelateerd

Vrouwen doen het goed bij hogescholen

Actualiteit

Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren.

Lees meer

Symposium Hogescholen Leiden over perspectieven en uitdagingen diversiteit

Actualiteit

Hogeschool Leiden organiseert op 12 december aanstaande het symposium 'Hoezo diversiteit?'. Tijdens het symposium ontrafelen sprekers de theorie en praktijk van diversiteit. Met bijdragen van lector Diversiteit Saniye Çelik, burgemeester van Leiden Henri Lenferink en Peter Slort, portefeuillehouder bij de Nationale Politie, Zij geven een inkijk in de verschillende perspectieven en uitdagingen van diversiteit.

Lees meer

Symposium 'Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces' - Hogeschool Inholland

Actualiteit

Hogeschool Inholland Rotterdam organiseert op 9 november aanstaande het symposium 'Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces'. In steden als Amsterdam en Rotterdam gaat het inmiddels over superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid. Dat is iets waar (aankomende) professionals mee om moeten leren gaan en hogescholen dus op in moeten spelen. Het gaat daarbij om gelijke kansen op studiesucces, contact leggen met medestudenten en het thuis voelen binnen de onderwijsomgeving.

Lees meer