Actualiteit

Vragen stellen om studenten met autisme te helpen

Music signs 1 1185680   rechthoek

"Als je muziek speelt kan je de harten van mensen veel gemakkelijker stelen dan dat als je met hen probeert te communiceren. Muziek heeft bovendien een aantal wetmatigheden. Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk dat ik wilde weten hoe dat werkt", zegt Gerard van Wolferen, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, op 9 april jl. in het programma 'Jacobine op zondag' van de KRO-NCRV over autisme. Hij is sinds juni 2016 autisme-ambassadeur bij zijn hogeschool en heeft een aantal jaren geleden de diagnose autisme gekregen. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Problematiek herkennen
Van Wolferen is het aanspreekpunt voor collega's die te maken krijgen met autisme-gerelateerde problemen in het werk. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld problemen inzake communicatie, taakopvatting en verantwoordelijkheden. Op zijn initiatief is er vanuit het HKU Expertisecentrum Educatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor studiebegeleiders en docenten. Daarbij bleek dat velen de problematiek van studenten met autisme herkenden. Bovendien is er behoefte om studenten met autisme te kunnen begrijpen, te helpen en eventueel door te verwijzen naar hulpverlening buiten de school (zoals MEE en de Autisme Informatie Centra, IAC's, van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, NVA).

Vragen stellen
Collega's die vermoeden dat of zijzelf of collega's mogelijk aspecten hebben van autisme raadplegen Van Wolferen. Bij hem zoeken zij steun bij het omgaan hiermee. "Toen ik de diagnose autisme kreeg wist ik eindelijk hoe het zat. Ik heb er met mijn baas over gesproken en het College van Bestuur heeft gezegd: jij wordt autisme-ambassadeur. Het is geaccepteerd en er wordt met mij rekening gehouden. Sommige dingen kosten mij heel veel moeite terwijl dat bij anderen niet het geval is. Maar dan doen we het op een andere manier. Het hoeft niet veel geld te kosten om te luisteren naar mensen, zodat je weet wat zij nodig hebben en om te zien of je eraan kunt voldoen", vertelt Van Wolferen in het programma, "een student kan met vragen zitten die hij niet kan of durft te stellen. Als je er als docent daar eenmaal oog voor hebt kun je veel problemen gemakkelijk oplossen. Stel vragen!"

Ervaringen uitwisselen
Houdt u zich bij uw hogeschool ook bezig met autisme? Wilt u hierover ervaringen uitwisselen of meer informatie? Neem dan contact op met Gerard van Wolferen, e-mail.

Download

Zie ook deze website over autisme op het werk.

Gerelateerd

Werkbezoek Kamerleden in teken van studiesucces en beroepspraktijk

Actualiteit

​Wat moet er gebeuren om het studiesucces van mbo-studenten te vergroten die kiezen voor een vervolgstudie aan het hbo? Hoe is het gesteld met de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk en hoe ga je als hogeschool om met diversiteit? Over deze vragen gingen vijf woordvoerders Onderwijs uit de Tweede Kamer op 7 juni in gesprek met lectoren, docenten en studenten van De Haagse Hogeschool.

Lees meer

Diversiteit maakt het verschil

Actualiteit

Vandaag publiceert de Vereniging Hogescholen nummer 6 in de essay-reeks, waarin twee beschouwingen zijn opgenomen over het brede en complexe thema van een diverse populatie met vele culturele achtergronden in de hogeschool. Bestuursvoorzitter van Inholland, Jet de Ranitz, buigt zich in haar essay over de opgaven binnen de hogescholen en stelt een stevige aanpak voor die langs vier lijnen loopt: onderwijsvisie en -beleid, onderzoek, personeelsbeleid en een open en veilig schoolklimaat. Youssef Azghari reflecteert op zijn eigen Marokkaanse geschiedenis, de maatschappelijke opdracht van de hogeschool in zichzelf en een kans op een betere wereld. Youssef Azghari wijst hierin met zorg op een nieuw conservatisme onder zowel autochtone als Marokkaanse Nederlanders. Hij pleit voor een nieuw ‘vak’ in het hbo-curriculum waarin kritisch denken, kernwaarden van de rechtsstaat, omgaan met diversiteit en reflectie op de eigen identiteit centraal staan.

Lees meer

Diversiteit tot elke prijs?

Actualiteit Carola Hageman

In januari j.l. kondigde minister Jet Bussemaker aan dat ze vijf miljoen ging vrijmaken om 100 extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen op universiteiten. En dat was hard nodig volgens velen. 'Het gaat in Nederland domweg niet snel genoeg', zegt Bussemaker. Met de nieuwe maatregel krijgt elke faculteit in Nederland er komend jaar gemiddeld één vrouwelijke hoogleraar bij. Nu zijn er op 4.500 hoogleraren 750 vrouwen.’ De academische wereld juichte dit en masse toe. Alleen in de wandelgangen durft een enkeling lichte kritiek te uiten. Vrouwen zouden zelf kiezen voor parttime baantjes ook als ze geen kinderen hebben of al uit de kinderen zijn.

Lees meer