Actualiteit

Verkiezingsdebatten hoger onderwijs

Tk rechthoek

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren hoger onderwijsinstellingen, koepel- en branche-organisaties, bonden en anderen een reeks bijeenkomsten in de vorm van een verkiezingsdebat, festival, café of congres. Een overzicht:

Hoger onderwijsdebatten - hogescholen en universiteiten

Datum Titel Deelnemers Organisator
13-2 De Student Kiest Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Lodewijk Asscher (PvdA) Landelijke studentenbonden, studentenverenigingen, hogescholen en universiteiten
15-2 Verkiezingsfestival Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Julius Terpstra (CDA), Jaimi van Essen (D66), Hans van 't Land (SGP), Don Ceder (ChristenUnie), Ilse Smit (Partij voor de Dieren), Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) Hogeschool Windesheim
15-2 Verkiezingsdebat Han ten Broeke (VVD), Jaimy van Essen (D66), Huub Bellemakers (Groenlinks) en Eugene van Mierlo (CDA) Studievereniging CEMENTi, Saxion Hogeschool
20-2 Verkiezingsdebat Loes Ypma (PvdA), Paul van Meenen (D66), Wim Jan Renkema (GL) en Michel Rog (CDA) Hogeschool Rotterdam
23-2 Verkiezingsdebat Pieter Duisenberg (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Amma Asante (PvdA) Onderwerp: Hoe trekken we de beste studenten, docenten en wetenschappers aan? EP-Nuffic Internationaal, VSNU, Vereniging Hogescholen
2-3 Verkiezingsdebat Sander Dekker (VVD), Mona Keijzer (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Vera Bergkamp (D66), Ronald van Raak (SP), Kirsten van den Hul (PvdA) Hogeschool van Amsterdam
8-3 Verkiezingsdebat Jeroen Dijsselbloem (PvdA) Fontys Hogescholen (Eindhoven)
8-3 Verkiezingsdebat Met de nummers 2 van de meeste partijen Fontys Hogeschool Journalistiek (Tilburg)


Hoger onderwijsdebatten - organisaties 

Datum Titel Deelnemers Organisator
6-2 Nationaal onderwijsdebat  Sandra Beckerman (SP), Rik Grashoff (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA), Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA)  Stichting van het onderwijs
7-2 Reuring!Café Michiel van den Hauten (ministerie van OCW), Roshan Cools (Radboudumc), Emmo Meijer (AWTI) en Alexander Rinnooy Kan (Big Data Alliance) Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met KNAW, NWO en VSNU
13-2 Onderwijsdebat Utrecht   AOb
23-2 Congres Kwaliteit in de praktijk Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jasper van Dijk (SP), Roel Kuiper (ChristenUnie); Frits Lintmeijer (GroenLinks); Paul van Meenen (D66); Jan van Zijl (PvdA)  NVAO

Gerelateerd

Maak kennis met alle nominaties voor de RAAK-award

Actualiteit

De RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Tien projecten zijn genomineerd voor de prijs die op 30 november tijdens het SIA-congres 2017 wordt uitgereikt. Maak kennis met de projecten!

Lees meer

Gezocht: Lector van het jaar 2017-2018

Actualiteit

Wie wordt de lector van het jaar ‘17|’18? Deze eervolle titel is deze keer gereserveerd voor de Lector die zich inzet voor de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Welke lector komt tot nieuwe leerroutes, stoomt studenten klaar voor de banen van morgen of werkt met bedrijven aan leven lang leren? ISO en Scienceguide, organisatoren van deze jaarlijkse verkiezing, ontvangen uw nominatie voor 15 december.

Lees meer

Hogescholen steunen brandbrief studenten over bezuinigingen hoger onderwijs

Actualiteit

Namens heel studerend Nederland luiden de studentenbonden ISO en LSVb vandaag de noodklok over de bezuinigingen op het hoger onderwijs die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In hun brandbrief aan de formerende politieke partijen, benadrukken ze dat het basisbeursgeld in het hoger onderwijs moet blijven én dat extra investeringen nodig zijn. De Vereniging Hogescholen steunt de actie van de studenten. Afgelopen vrijdag hebben de hogescholen ook een brief gestuurd aan de politieke partijen waarin ze het nieuwe kabinet o.a. vragen daadwerkelijk substantieel te investeren in de kwaliteit van docenten en kleinschalig onderwijs voor studenten.

Lees meer

Aandachtspunten hbo voor nieuwe kabinetsperiode

Standpunt

Nederland heeft goed opgeleide en veerkrachtige burgers nodig, mensen die niet alleen verantwoordelijkheid dragen in bedrijven en instellingen maar ook in de samenleving als geheel. Hbo-opgeleide professionals hebben in deze snel veranderende en onzekere wereld een belangrijke stabiliserende en opbouwende rol te spelen. Voor de cohesie in de samenleving en voor de economische kracht van Nederland is kwalitatief goed hoger beroepsonderwijs essentieel. Thom de Graaf: “Juist de hbo-opgeleiden zijn in staat niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk bruggen te bouwen in onze maatschappij.

Lees meer