Actualiteit

Verkiezingsdebatten hoger onderwijs

Tk rechthoek

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren hoger onderwijsinstellingen, koepel- en branche-organisaties, bonden en anderen een reeks bijeenkomsten in de vorm van een verkiezingsdebat, festival, café of congres. Een overzicht:

Hoger onderwijsdebatten - hogescholen en universiteiten

Datum Titel Deelnemers Organisator
13-2 De Student Kiest Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Lodewijk Asscher (PvdA) Landelijke studentenbonden, studentenverenigingen, hogescholen en universiteiten
15-2 Verkiezingsfestival Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Julius Terpstra (CDA), Jaimi van Essen (D66), Hans van 't Land (SGP), Don Ceder (ChristenUnie), Ilse Smit (Partij voor de Dieren), Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) Hogeschool Windesheim
15-2 Verkiezingsdebat Han ten Broeke (VVD), Jaimy van Essen (D66), Huub Bellemakers (Groenlinks) en Eugene van Mierlo (CDA) Studievereniging CEMENTi, Saxion Hogeschool
20-2 Verkiezingsdebat Loes Ypma (PvdA), Paul van Meenen (D66), Wim Jan Renkema (GL) en Michel Rog (CDA) Hogeschool Rotterdam
23-2 Verkiezingsdebat Pieter Duisenberg (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Amma Asante (PvdA) Onderwerp: Hoe trekken we de beste studenten, docenten en wetenschappers aan? EP-Nuffic Internationaal, VSNU, Vereniging Hogescholen
2-3 Verkiezingsdebat Sander Dekker (VVD), Mona Keijzer (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Vera Bergkamp (D66), Ronald van Raak (SP), Kirsten van den Hul (PvdA) Hogeschool van Amsterdam
8-3 Verkiezingsdebat Jeroen Dijsselbloem (PvdA) Fontys Hogescholen (Eindhoven)
8-3 Verkiezingsdebat Met de nummers 2 van de meeste partijen Fontys Hogeschool Journalistiek (Tilburg)


Hoger onderwijsdebatten - organisaties 

Datum Titel Deelnemers Organisator
6-2 Nationaal onderwijsdebat  Sandra Beckerman (SP), Rik Grashoff (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA), Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA)  Stichting van het onderwijs
7-2 Reuring!Café Michiel van den Hauten (ministerie van OCW), Roshan Cools (Radboudumc), Emmo Meijer (AWTI) en Alexander Rinnooy Kan (Big Data Alliance) Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met KNAW, NWO en VSNU
13-2 Onderwijsdebat Utrecht   AOb
23-2 Congres Kwaliteit in de praktijk Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jasper van Dijk (SP), Roel Kuiper (ChristenUnie); Frits Lintmeijer (GroenLinks); Paul van Meenen (D66); Jan van Zijl (PvdA)  NVAO

Gerelateerd

Investeren in onderwijs gefinancierd door budgetkorting

Actualiteit

Donderdag 16 februari heeft het CPB de uitkomsten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd in ‘Keuzes in Kaart 2018-2021’. De Vereniging Hogescholen heeft kennisgenomen van de maatregelen op het gebied van hoger onderwijs. “We zijn blij dat alle partijen willen investeren in onderwijs maar algemene budgetkortingen passen daar niet in”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Bijzonder schrijnend daarbij is het plan van VVD en ChristenUnie om 50% te korten op het kunstonderwijs.

Lees meer

Lijsttrekkers roepen studenten op: 'Ga stemmen op 15 maart!'

Actualiteit

Op 13 februari debatteerden lijsttrekkers Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA) en Gert-Jan Segers (Christenunie) tijdens hét grote verkiezingsdebat over hoger onderwijs De Student Kiest. Het debat werd georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, de VSNU, LSVb, ISO en de LKvV. Voor een goedgevuld auditorium van de TU Delft, met honderden studenten als toeschouwer, riepen de lijsttrekkers de zaal op vooral te gaan stemmen op 15 maart. Pechtold: ‘Zorg dat je niet op 16 maart wakker wordt met het gevoel: was ik nou maar wel gegaan’. 

Lees meer

Positieve ontwikkelingen hbo-lerarenopleidingen met vertrouwen doorzetten

Actualiteit

De kwaliteit van de hbo-lerarenopleidingen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. De inzet van de hogescholen loont, dat blijkt onder andere uit rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO uit 2016. Bij de lerarenopleidingen is de aandacht voor vakkennis versterkt, het aantal opleidingsscholen is uitgebreid waarmee de samenwerking met het werkveld een extra impuls heeft gekregen, en binnen de tweedegraads lerarenopleidingen is er meer aandacht voor het beroepsonderwijs. De speerpunten waar de lerarenopleidingen nu op inzetten zijn: de instroom naar de pabo weer zoveel mogelijk terugbrengen naar het oude niveau om tegemoet te komen aan de tekorten in het PO, meer diversiteit in de studentenpopulatie en daarmee de toekomstige leraren, en de aandacht voor het opleiden voor het beroepsonderwijs verder versterken. Om deze opdrachten te realiseren hopen de hogescholen van de overheid:

Lees meer

Aandachtspunten hbo voor nieuwe kabinetsperiode

Standpunt

Nederland heeft goed opgeleide en veerkrachtige burgers nodig, mensen die niet alleen verantwoordelijkheid dragen in bedrijven en instellingen maar ook in de samenleving als geheel. Hbo-opgeleide professionals hebben in deze snel veranderende en onzekere wereld een belangrijke stabiliserende en opbouwende rol te spelen. Voor de cohesie in de samenleving en voor de economische kracht van Nederland is kwalitatief goed hoger beroepsonderwijs essentieel. Thom de Graaf: “Juist de hbo-opgeleiden zijn in staat niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk bruggen te bouwen in onze maatschappij.

Lees meer