Actualiteit

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Research award winnaars

Het HvA Onderzoek van het jaar is SO-HIP​, een studie die de toepassing van sensortechnologie in een revalidatieprogramma voor ouderen na een heupfractuur onderzoekt. Projectleider/promovendus Margriet Pol en haar onderzoeksteam ontvingen de prijs van 3500 euro om aan onderzoek te besteden en een bokaal. SO-HIP is een uitstekend voorbeeld van praktijkgericht onderzoek. Vanuit samenwerking (HvA met zorgorganisaties en het AMC) wordt onderzocht hoe zorg aan kwetsbare ouderen na een heupfractuur anders kan worden geboden. Het doel is ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de kans om weer te vallen, verminderen. De jury prijst het promotieonderzoek vanwege de impact van het onderzoek (15.000 ouderen hebben jaarlijks een heupfractuur), de uitstekende methodologische opzet en de betrokkenheid van veel studenten. 

Talentprijs

De talentprijs is voor student Anke de Vries van de master Social Work. Ze heeft onderzoek gedaan bij Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk, een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Heeft het werk van de zorgprofessionals van Humanitas, invloed op de beleving van hun eigen seksualiteit? Met het onderzoek Staying Strong and Sexy heeft Anke een taboe bespreekbaar gemaakt. 

Publieksprijs

Tijdens het Research Awards Event hebben bezoekers ook gekozen. Het onderzoek VITAMINE​, VITale AMsterdamse ouderen IN dE stad, onder begeleiding van Jantine van den Helder, heeft de publieksprijs ontvangen. Dit onderzoek richt zich op vergroting van vitaliteit van ouderen door onder meer thuistraining en/of een dieet. 

Gerelateerd

Kansen voor onderzoekstalent hbo met postdocprogramma van Regieorgaan SIA

Actualiteit

OCW stelt vanaf 2018 middelen beschikbaar voor de uitvoering van een hbo-postdocprogramma. De oproep voor aanvragen opent maart 2018.

Lees meer

Ans Gielen legt voorzittershamer Landelijk Platform Professionele Masters neer

Actualiteit

In de vergadering van 6 december nam Ans Gielen-Van Bommel (HAN) afscheid als voorzitter van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM). Onder de bezielende leiding van Ans groeide het LPPM uit tot hét gremium waar alle hbo-instellingen elkaar weten te vinden op het gebied van professionele masters. Zij bouwde in een kleine vijf jaar tijd een los netwerk uit tot een goed geolied samenwerkingsverband dat de professionele master in onderwijsland nadrukkelijk op de kaart wist te zetten. 

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Actualiteit

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer