Actualiteit

Duurzame woning Hogeschool Utrecht in finale Solar Decathlon

Selficientteam2017 rechthoek

Het Amerikaanse ministerie van Energie organiseert in oktober de Solar Decathlon Challenge. Daarin staat het bouwen van een duurzaam huis centraal. Hogeschool Utrecht is de enige instelling voor hoger onderwijs uit de Europese Unie die in de finale van deze duurzaamheidsolympiade in Denver staat. Het team van de hogeschool heet 'Selficient' en telt achttien studenten van de Faculteit Natuur en Techniek. 

Houten panelen
Hun duurzame woning wordt niet gemaakt van baksteen maar van houten panelen, die mensen zelf in elkaar kunnen schuiven. Dat wordt de woningbouw van de toekomst, voorspelt Sjors Peeters Weem. Hij is student werktuigbouwkunde en is samen met Emma Lucassen projectleider van #Selficient. Het team werkt samen met een bedrijf in België dat wereldwijd bekend is van de zogeheten houtframebouw. “Dat is hout dat het bedrijf zelf kweekt, erg duurzaam dus.” Het team werkt hiervoor samen met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie. De Rabobank beloofde eerder financiële steun als ze de finale zouden bereiken.   

Kennisvergaring
Afgelopen week zijn de bouwdelen van het huis in zeven containers geladen. De zwaarste container weegt 20.000 kilo. Het doel van de Solar Decathlon Challenge is kennisvergaring. Maar er valt ook wat te winnen. De beste zestien teams mogen hun concept in de praktijk uitvoeren. Het prijzengeld varieert van vijftigduizend Amerikaanse dollar tot drie ton voor de winnaar.

Bron: Hogeschool Utrecht, Facebook Selficient


Praktijkgericht onderzoek
De duurzame woning van Selficient is een voorbeeld van praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek wordt steeds meer gezien als een belangrijke drijvende kracht achter innovatie. De kennis die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek is direct toepasbaar in de praktijk. Het gaat hierbij zowel om bestaande kennis die door hogescholen toegankelijk en toepasbaar wordt gemaakt, als om nieuwe kennis die door de hogescholen ontwikkeld en gedeeld wordt in onderwijs- en praktijksituaties. Daarmee leveren de hogescholen een essentiële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van het bedrijfsleven en met name het mkb, publieke organisaties, het beroepenveld en de regio.

Gerelateerd

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer