Actualiteit

Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500,- en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

Hoofdpunten van het akkoord zijn:

  1. versobering van de bovenwettelijke regeling analoog aan die in andere onderwijssectoren in combinatie met reparatie van het 3e WW-jaar;
  2. een eenmalige uitkering van 500 euro bruto in het najaar van 2017 en
  3. een looptijd van 12 maanden.

Het concept-principeakkoord wordt op 31 maart aanstaande ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen.

Het totale pakket reparatie van de WW, de aanvullende uitkering en de extra aanvullende uitkering sluit nauw aan bij de afspraken in de overige onderwijssectoren. Met als verschil dat de maximale uitkering in het hbo hoger is dan in de andere sectoren. U treft bijgaand het principe-akkoord aan:

Gerelateerd

Cao-hbo 2016-2017 downloaden

Actualiteit

Op 19 februari jl. bereikten AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO en de Vereniging Hogescholen over deze nieuwe, vooruitstrevende cao in het hbo. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 4 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op 19 maart jl. stemden de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO eveneens in met de nieuwe cao. De nieuwe cao kent een looptijd van 12 maanden, is ingegaan op 1 april jl. en loopt tot 1 april 2017.

Lees meer

HBO eerste onderwijssector met cao in 2016

Actualiteit

Op vrijdag 19 februari jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een nieuwe, vooruitstrevende cao in het hbo. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het hbo wordt verder versterkt door de aandacht voor mobiliteit ‘van werk naar werk’ en werknemers krijgen een structurele loonsverhoging van 3,65% per 1 april. In de nieuwe cao zijn ook procesafspraken gemaakt over modernisering van de bovenwettelijke regeling bij werkloosheid.

Lees meer

Akkoord cao rijksambtenaren heeft gevolgen voor hogescholen

Actualiteit

Vandaag is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Doordat een herziening van de pensioenregeling bij het ABP deel uitmaakt van het akkoord heeft het een doorwerking naar andere cao’s bij overheid en onderwijs. De Vereniging Hogescholen heeft met instemming kennis genomen van de wijzigingen die voor de ABP regeling overeen zijn gekomen. Deze dragen bij aan een meer houdbare pensioenregeling en zorgen ervoor dat indexatie van de pensioenen eerder mogelijk zal zijn.

Lees meer