Actualiteit

Ans Gielen legt voorzittershamer Landelijk Platform Professionele Masters neer

In de vergadering van 6 december nam Ans Gielen-Van Bommel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) afscheid als voorzitter van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM). Onder de bezielende leiding van Ans groeide het LPPM uit tot hét gremium waar alle hbo-instellingen elkaar weten te vinden op het gebied van professionele masters. Zij bouwde in een kleine vijf jaar tijd een los netwerk uit tot een goed geolied samenwerkingsverband dat de professionele master in onderwijsland nadrukkelijk op de kaart wist te zetten. 

Het meest in het oog sprekende wapenfeit was  de landelijke conferentie 'Professionele Masters: van toegevoegde waarde' (juni 2016). Toenmalig minister Jet Bussemaker deed tijdens deze conferentie de toezegging de bekostiging van masters in het hbo gelijkwaardig te willen behandelen aan die van masters in het wetenschappelijk onderwijs. Een belangrijke stap in de emancipatie van deze masters.

Het LPPM is gewaardeerd gesprekspartner van en wordt ondersteund door de Vereniging Hogescholen. Ans Gielen-Van Bommel draagt de voorzittershamer over aan Petra Kanters.

(Fotobijschrift: Ans Gielen-Van Bommel ontvangt afscheidscadeau van Petra Kanters)


Zie ook
Ter gelegenheid van de  Invitational Conference Masteronderwijs  2016 is het digitale magazine 'Professionele Masters van toegevoegde waarde' gepubliceerd. Lees de afzonderlijke hoofdstukken:

Dit magazine is ook als pdf beschikbaar.

Video

Gerelateerd

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Actualiteit

Het HvA Onderzoek van het jaar 2017 is SO-HIP​, sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur. Tijdens het HvA Research Awards Event zijn meer prijzen uitgereikt.

Lees meer

Stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg' verlengd 

Actualiteit

De landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn heeft de succesvolle stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg' verlengd voor cohort 2017. Aanleiding is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken voor Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). Huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden én structureel inzetten kunnen zich aanmelden als leerwerkplek. Er is beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

Lees meer

Aanbod academische pabo-opleidingen groeit snel

Actualiteit

Een groot aantal hogescholen is met haar pabo-opleidingen de samenwerking met universiteiten aangegaan. Het resultaat daarvan zijn de zogeheten academische pabo’s. Van de vijfentwintig hbo-instellingen met een pabo bieden er op dit moment maar liefst 21 (van de 25 instellingen met een pabo) een variant van de academische pabo aan.  Thomas More hogeschool in Rotterdam kondigde in september het academische pabo traject als 21e instelling aan.

Lees meer