Actualiteiten

Vier onderzoeksgroepen ontvangen achtjarige SPRONG-subsidie

Dmqvnkbw4ae83uv

Vier onderzoeksgroepen op het gebied van Vitaliteit en Gezondheid ontvangen verspreid over de komende acht jaar 2 miljoen euro om hun onderzoeksgroep te versterken. Deze subsidie ontvangen zij in het kader van SPRONG: een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen. De eerste call binnen het programma richt zich op het thema Vitaliteit en Gezondheid. In totaal ontving Regieorgaan SIA elf aanvragen.

Lees het artikel

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

Onderzoek

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen is één van de aangesloten organisaties bij de kenniscoalitie die de Nationale Wetenschapsagenda heeft opgesteld. Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Lees het artikel

Vacature: projectleider 10voordeleraar

Volopinbeweging lerarenopleiding vierkant

Het bureau van de Vereniging Hogescholen voert het omvangrijke programma 10voordeleraar uit. In dit programma staat de versterking van de kenniscomponent in de lerarenopleidingen centraal. De lerarenopleidingen hebben hiertoe drie instrumenten ontwikkeld: kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar. Wegens het vertrek van de huidige projectleider zijn we voor het programmabureau 10voordeleraar op zoek naar een projectleider. 

Lees het artikel

Regeerakkoord geeft nieuwe impulsen aan hbo

Tk vierkant

De Vereniging Hogescholen is tevreden dat de vrijkomende middelen van het studievoorschot worden ingezet voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Daarmee kunnen de voorinvesteringen die de hogescholen hebben gedaan structureel worden doorgezet ten behoeve van de onderwijskwaliteit. “Het motto ‘Vertrouwen in de toekomst’ betekent wat mij betreft ook vertrouwen in het hoger onderwijs en vraagt om ruimte om dat waar te maken”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Breng je stem uit voor dé voorvechter van open access in het hbo

Open access vierkant

Er wordt voor en achter de schermen veel gedaan om praktijkgericht onderzoek zo toegankelijk mogelijk te maken. In 2017 zijn door Surf van februari tot en met september maandelijks awards uitgereikt aan de meest inspirerende initiatieven gericht op het open access maken van de eindproducten van praktijkgericht onderzoek. Maak kennis met de meest spraakmakende initiatieven en breng je stem uit!

Lees het artikel

Aantrekkingskracht hbo stijgt over hele linie: 5,2% meer studenten

Arbeidsmarkt hbo vierkant

Er hebben zich in het studiejaar 2017/18 landelijk 5,2 % meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan in het studiejaar ervoor. Daarmee zet de verbetering van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree is maar liefst met 34,9% gestegen en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 11,4% (deeltijd) en 17,0% (duaal) gestegen. Daarnaast stijgt ook het aantal internationale studenten. “Het herstel van de instroom zet dus door, daar zijn we blij mee”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, “De aantrekkingskracht van het hbo stijgt over de hele linie.”

Lees het artikel

Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk gepresenteerd

Mariska Overgaag, Sociaal werker van het Jaar 2017, heeft vandaag het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk in ontvangst genomen uit handen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Het document vormt voor alle Nederlandse hogescholen het formele inhoudelijke referentiepunt bij de inrichting van hun curriculum van de bacheloropleiding Social Work of Pedagogiek. 

Lees het artikel

Verslag symposium 'Diversiteit doet ertoe'

Symposium diversiteit 04102017 vierkant

Op 4 oktober jl. organiseerde Vereniging Hogescholen het symposium 'Diversiteit doet ertoe'. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep daarbij op tot een diversiteitspact. Sprekers waren onder meer Jet de Ranitz (voorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland), Mary Tupan (directeur ECHO) en Youssef el Bouhassani (docent Aviation en Wiskunde & Statistiek; en docent van het jaar 2017, Hogeschool van Amsterdam).

Lees het artikel

Vacature: (senior) beleidsadviseur bètatechniek

Betatechniek vierkant

Bij het bureau van de Vereniging Hogescholen adviseren collega’s over communicatie, studiesucces, wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, aansluiting tussen onderwijs en werkveld, innovatie & ondernemerschap en internationalisering. In het sectorale beleid komen deze hbo-brede onderwerpen samen met de specifieke sectorale aandachtspunten. De vacature heeft met name betrekking op de sector bètatechniek.

Lees het artikel

Oproep tot diversiteitspact in het onderwijs

Medezeggenschap vierkant

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep vandaag bij het symposium ‘Diversiteit doet er toe’ op tot een diversiteitspact: “Het hbo wil, zoals dat ook is gebeurd met het techniekpact, oproepen tot het vormen van een diversiteitspact waarin we streven naar 50% vrouwen in alle hogere functies. En waarin we daarnaast streven naar een representativiteitseis voor Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond van 20% voor medewerkers in het hbo. Het zou mooi zijn als ook andere sectoren in het onderwijs dat voorbeeld volgen.”

Lees het artikel